Τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων

Στις 11 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. η τελετή καθομολόγησης των πρώτων πτυχιούχων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα».

 

convocation