Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Στο Τμήμα απασχολούνται οι εξής Πανεπιστημιακοί υπότροφοι:
 
 • Αλατσαθιανού Φλώρα
 • Αμοργίνος Ιωάννης
 • Βουτσινάς Στυλιανός
 • Διαμαντόπουλος Μιχαήλ
 • Ιορδανάκης Μιχαήλ
 • Καμπούρης Χρήστος
 • Κοσμάτος Ευάγγελος
 • Μίνος Παναγιώτης
 • Μπουκουβάλα Ερυσσώ
 • Μυριδάκης Νικόλαος
 • Ντουμπάκης Ιωάννης