Όργανα Διοίκησης Π.Π.Σ.

Το Τμήμα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος, ο οποίος εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. Τα μέλη Ε.Π του Τμήματος κατατάσσονται, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο, σε τρεις Τομείς οι οποίοι διοικούνται από τους Διευθυντές Τομέων και εκλέγονται κάθε χρόνο.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:

  • Πρόεδρος Τμήματος: Έλληνας Ιωάννης, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Λεβέντης Σωτήριος, Καθηγητής
  • Διευθυντής Α’ Τομέα: Κουκουλέτσος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Διευθυντής: Πρεζεράκος Γεώργιος, Καθηγητής
  • Διευθυντής Β’ Τομέα: Κούρος Παύλος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Διευθυντής: Νικολόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Διευθυντής Γ’ Τομέα: Φατούρος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Διευθυντής: Βελώνη Αναστασία, Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος

Έλληνας Ιωάννης
Καθηγητής

Γραφείο Προέδρου

2105381208

jellin@teipir.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Λεβέντης Σωτήρης
Καθηγητής

Ε11

2105381130

slev@teipir.gr

Γραμματεία Τμήματος

Προϊστάμενος

Πετρόπουλος Ιάκωβος

Γραμματεία

2105381110

soecs@teipir.gr

Μέλη

Γρηγοριάδης Αντώνιος

Κονδύλη Βασιλική

Γραμματεία

2105381110

soecs@teipir.gr

ΤΟΜΕΑΣ Α’ – Αρχιτεκτονικής Η/Υ, Προγραμματισμού και Δικτύων

Διευθυντής

Κουκουλέτσος Κων/νος
Καθηγητής

Β133

2105381256

ccostas@teipir.gr

Αναπληρωτής Διευθυντής

Πρεζεράκος Γεώργιος
Καθηγητής

Ε11

2105381130

prezerak@teipir.gr

ΤΟΜΕΑΣ B’ – Μικροηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών

Διευθυντής

Κούρος Παύλος
Επίκουρος Καθηγητής

Ε23

2105381127

pkouros@teipir.gr

Αναπληρωτής Διευθυντής

Νικολόπουλος Δημήτριος
Αν. Καθηγητής

Α119

2105381560

dniko@teipir.gr

ΤΟΜΕΑΣ Γ’ – Σημάτων και Συστημάτων

Διευθυντής

Φατούρος Σταύρος
Επίκουρος Καθηγητής

B135

2105381243

fatouros@teipir.gr

 

Αναπληρωτής Διευθυντής

Βελώνη Αναστασία
Καθηγήτρια Εφαρμογών

Ε16

2105381455

aveloni@teipir.gr