Μόνιμο Προσωπικό Προγράμματος

Καθηγητής

Skills

Αναπλ. Καθηγητής

Skills

Αναπλ. Καθηγητής

Θέση: Φυσική Ακτινοβολιών στο Περιβάλλον και στον άνθρωπο 
266 εργασίες|84 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές|13 supplements
PACS: 02.30.Nw–02.50.Ey–02.50.Fz–02.50.Sk–02.60.Cb–02.60.Ed–
02.70.Hm–02.70.Uu/05.40.-a—05.45.Df—05.45.Pq–05.45.Tp–
05.65.+b/06.20.Dk—06.60.Ei—06.60.Mr–06.60.Sx–06.90.+v–/07.05.Bx–
07.05.Fb–07.05.Hd–07.05.Kf–07.05.Rm–07.05.Tp–07.07.Df–07.60.Dq–
07.60.Pb–07.60.Rd–07.60.Vg–07.77.Ka–07.85.Fv–07.85.Nc–07.88.+y–
07.89.+b–07.90.+c/9.85-c/29.27.Fh–29.30.Ep–29.30.Kv–9.40.Cs–29.40.Gx–
29.40.Mc– 29.40 Wk2—29.85.Fj/87.10.Mn–87.10.Rt–87.50.C—87.50.cm–
87.50.S- –87.50.sj–87.50.up –87.53.-j–87.55.K- — 87.55.N- –87.57.-s–87.59.-
e–87.85.Rs–88.10.fb–88.10.G- –88.10.gc –89.20.Bb–89.60.-k – 89.75.Da—
89.75.Fb–/91.30.Dk–91.30.-f –91.45.Ga–91.45.Xz–91.55.Mb–92.60.Mt–
92.60.Sz–92.60.Ta–93.30.Ge–93.85.Np–93.85.Pq–93.85.Rt–

Skills

Αναπλ. Καθηγητής
Καθ. Εφαρμογών
Καθ. Εφαρμογών

Skills

Καθ. Εφαρμογών

Skills