Αντικείμενο και Σκοπός

Γνωστικό Αντικείμενο

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software – Hardware) και τις τεχνικές εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων σε τομείς όπως οι επικοινωνίες, η βιομηχανία, κλπ. Ειδικότερα καλύπτουν εφαρμογές Μικροηλεκτρονικής, ανάπτυξης-σχεδίασης-εφαρμογής λογισμικού και υλικού σε τεχνολογικές εφαρμογές  επικοινωνιών, βιομηχανίας, ρομποτικής, ιατρικής και εκπαίδευσης.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών με έμφαση στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, όπως και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες εξελίξεις στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Ειδικότερα, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων προάγει:

  • Την απόκτηση των βασικών γνώσεων και την εξειδίκευση στην επιστήμη των υπολογιστών για την ικανοποίηση των επαγγελματικών προκλήσεων και την προσαρμογή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
  • Την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων του Μηχανικού Υπολογιστικών Συστημάτων που αφορούν την ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς.
  • Την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των φοιτητών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ειδικότητάς τους.
  • Την προετοιμασία των σπουδαστών για επαγγελματική καριέρα στη βιομηχανία, σε εταιρείες πληροφορικής, στην εκπαίδευση, σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα.
  • Τη σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση, και επίβλεψη λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.
  • Τη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφορίας με οποιαδήποτε μορφή.
  • Την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού συστημάτων με εφαρμογές στην Τηλεματική, Ιατρική και Πολυμέσα.
  • Την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.
  • Την εφαρμοσμένη έρευνα των τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.