Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software – Hardware) και τις τεχνικές εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων σε τομείς όπως οι επικοινωνίες, η βιομηχανία, κλπ. Ειδικότερα καλύπτουν εφαρμογές Μικροηλεκτρονικής, ανάπτυξης-σχεδίασης-εφαρμογής λογισμικού και υλικού σε τεχνολογικές εφαρμογές  επικοινωνιών, βιομηχανίας, ρομποτικής, ιατρικής και εκπαίδευσης.