Σπουδαστικά Θέματα

Παρακολούθηση και Διεξαγωγή Μαθημάτων

  1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική τόσο στα θεωρητικά όσο και στα εργαστηριακά μαθήματα.
  2. Τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται από απόσταση εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη υποδομή.
  3. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί εξεταστική περίοδος 2 εβδομάδων. Ο φοιτητής που αποτυγχάνει σε ένα ή περισσότερα μαθήματα υποχρεούται να επαναλάβει την παρακολούθησή τους καταβάλλοντας τα αντίστοιχα δίδακτρα αναλογικά. Η επανάληψη μαθημάτων δεν παρατείνει το μέγιστο χρόνο φοίτησης.
  4. Το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα καθορίζει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του εξαμήνου, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εξεταστικής περιόδου, το ωρολόγιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα των εξετάσεων, θα διανέμεται στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Δίδακτρα

  • Το Π.Μ.Σ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και οι πόροι του προέρχονται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών  φοιτητών.
  • Το κόστος παρακολούθησης του Π.Μ.Σ ανέρχεται σε 3.000 Ευρώ.
  • Ο υποψήφιος που επιλέγεται να το παρακολουθήσει καταβάλει 500 Ευρώ για την εγγραφή του και το υπόλοιπο ποσόν τμηματικά.

Κανονισμός Σπουδών