Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στις νέες τεχνολογίες, που αφορούν τα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα και τις βιομηχανικές εφαρμογές τους, και να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έρευνα στους παραπάνω τομείς. Ειδικότερα οι στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος συνοψίζονται στα εξής:

  • Να παρέχει στους σπουδαστές τις γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις για την ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων.
  • Την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων  σε μία μεγάλη περιοχή νέων τεχνολογιών υπολογιστικών συστημάτων και στη χρήση τους σε βιομηχανικές εφαρμογές.
  • Να παρέχει στους σπουδαστές την ικανότητα παρακολούθησης, κατανόησης και αξιολόγησης των τεχνολογικών προκλήσεων.
  • Να αναπτύξει στους σπουδαστές την ερευνητική κουλτούρα.
  • Οι σπουδαστές να συνδυάζουν και συνθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις σε νέες τεχνολογίες για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές ομάδας και τη σύνταξη ερευνητικών εργασιών.
  • Να προετοιμάσει τους σπουδαστές για επαγγελματική καριέρα σε τομείς νέων τεχνολογιών που αφορούν υπολογιστικά συστήματα και εφαρμογές αυτών.