Προσωπικό Προγράμματος

Αναπλ. Καθηγητής

Skills

Καθ. Εφαρμογών
Επ. Καθηγητής Παν. Πελοποννήσου

O Δρ. Νικόλαος Δ. Τσελίκας είναι διπλωματούχος μηχανικός (1999) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2004) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Από το 1999 έως το 2004 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ευφυών Επικοινωνιών και Δικτύων Ευρείας Ζώνης (ICBNet Lab) του ΕΜΠ και από το 2004 έως το 2008 διετέλεσε μεταδιδάκτορας και επιστημονικός συνεργάτης του ίδιου εργαστηρίου. Το διάστημα 2006 – 2009 ήταν επισκέπτης καθηγητής (Λέκτορας βάσει Π.Δ. 407/80), το 2008 εκλέχτηκε και το 2009 διορίστηκε ως Λέκτορας και από το 2013 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά κυρίως στη σχεδίαση και υλοποίηση δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών καθώς και στις τεχνολογίες λογισμικού, μεσισμικού (middleware) και διαδικτύου και έχει να παρουσιάσει πολυετή εμπειρία με ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πληθώρας ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, στη διάρκεια των οποίων συνεργάστηκε και συνεργάζεται σε θέματα σχεδίασης και υλοποίησης λογισμικού με μεγάλες διεθνείς και εγχώριες εταιρείες λογισμικού και τηλεπικοινωνίων, αλλά και με πανεπιστήμια τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

O Δρ. Νικόλαος Δ. Τσελίκας έχει πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων, ενώ είναι, επίσης, ο ένας εκ των δύο συγγραφέων του βιβλίου «C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή» (Γ. Σ. Τσελίκης και Ν. Δ. Τσελίκας, 2012), το οποίο στοχεύει στην εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C και προτείνεται σε περίπου 50 τμήματα ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από το 2014, το βιβλίο διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα από την CRC Press και προτείνεται πλέον και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τέλος, είναι μέλος επιτροπών κρίσης σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του γνωστικού του αντικειμένου, μέλος της IEEE και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Skills

Ο Γιώργος Τσελίκης είναι διπλωματούχος και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Center for Telecommunication Research στο Columbia University, Νέα Υόρκη. Η κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Aποτέλεσε βασικό στέλεχος (1998 – 2013) της εταιρείας 4Plus με αντικείμενο την σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων υλικού και λογισμικού για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει συνεργαστεί με αρκετές διεθνείς εταιρείες και έχει συμμετάσχει σε αρκετά διεθνή και εγχώρια ερευνητικά προγράμματα. Τέλος, έχει συνεργαστεί με ακαδημαϊκά τμήματα για την διδασκαλία μαθημάτων σχετικά με δικτυακές τεχνολογίες, πρωτόκολλα επικοινωνιών και γλώσσες προγραμματισμού.

Skills

Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΠΕΙ

Ο Δρ. Ευθύμιος Αλέπης έλαβε το πτυχίο του και το διδακτορικό του δίπλωμα από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στην πλειοψηφία τους, τα μαθήματα που έχει διδάξει είναι στο χώρο του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού, στην Τεχνολογία Λογισμικού, στην Ανάπτυξη Λογισμικού για Έξυπνα Κινητά Τηλέφωνα και στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Το 2010 εξελέγη λέκτορας του τμήματος Πληροφορικής στο αντικείμενο «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός», ενώ το 2015 εξελέγη επίκουρος καθηγητής. Είναι μέλος του Συμβουλευτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από το 2012. Έχει επίσης διδάξει Πληροφορική στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, καθώς και σε θερινά σχολεία διοργανωμένα από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Είναι συν-διδάσκων σε πολλά μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διοργανωμένα από το τμήμα Πληροφορικής πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι μέλος του εργαστηρίου «Τεχνολογίας Λογισμικού» του τμήματος Πληροφορικής πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει επιβλέψει πάνω από 100 πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες φοιτητών.

Είναι ιδρυτής της “SEIG” (Software Engineering Innovation Group), οι δραστηριότητες της οποίας συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παραγωγή καινοτόμου λογισμικού, υπηρεσίες ΙΤ και τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό από projects ως ελεύθερος επαγγελματίας, από το 2005 έως και το 2013, με εργοδότες το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Είναι συγγραφέας, συν/συγγραφέας σε περισσότερα από 70 επιστημονικά άρθρα, τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά, σε κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων και σε διεθνή συνέδρια. Έχει συγγράψει μια μονογραφία με τίτλο: «Object Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning», την οποία έχει εκδώσει ο διεθνής εκδοτικός οίκος Springer, το 2013.

Skills

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Skills