Δεξιότητες Πτυχιούχου

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, αποκτούν τον τίτλο “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα». Ο πτυχιούχος του μεταπτυχιακού κύκλου, του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να μπορεί να απασχοληθεί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε προωθημένα τεχνολογικά θέματα των Εφαρμογών Πληροφορικής. Ενδεικτικά έχει τις εξής ικανότητες: 

  • Να αναγνωρίζει και προγραμματίζει ηλεκτρονικά κυκλώματα πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI με προγραμματισμό σε VHDL).
  • Να μελετά, σχεδιάζει και προγραμματίζει διαδικτυακές εφαρμογές σε γλώσσα Java.
  • Να σχεδιάζει και προγραμματίζει διαδικτυακές εφαρμογές, από μια απλή ιστοσελίδα μέχρι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, και να αναλύει την ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Να μελετά, σχεδιάζει και προγραμματίζει εφαρμογές κινητών συσκευών ανοικτού λογισμικού Android.
  • Να αναλύει, σχεδιάζει, προγραμματίζει και αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού/υλικού που αφορούν την επικοινωνία κινητών συσκευών Android με περιφερειακές συσκευές.
  • Να αναγνωρίζει, λειτουργεί και συντηρεί ολοκληρωμένα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου, βιομηχανικά δίκτυα ελέγχου.
  • Να αναλύει, σχεδιάζει, προγραμματίζει και αναπτύσσει εφαρμογές μηχατρονικών ή ενσωματωμένων συστημάτων.
  • Να αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τη λειτουργία σύγχρονων ευρυζωνικών δικτύων.
  • Να αναγνωρίζει προωθημένες τεχνολογίες δικτύων και να διαχειρίζεται την ασφάλεια δικτύων υπολογιστών.