Ανακοινώσεις

Οι υποψήφιοι για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα καλούνται σε προσωπική συνέντευξη το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014, από τις 10:00 προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση εγγραφής τους.