Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. διοργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα». Οι σπουδές στο μεταπτυχιακό κύκλο καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία αφορούν προηγμένες τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων και των εφαρμογών τους στις τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα, το διαδίκτυο, τη βιομηχανία.

Το Π.Μ.Σ. είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 140/28-1-2014/τ. Β’, και λειτουργεί στα πλαίσια του Νόμου Ν. 3685/16.07.2008. 

Η εισαγωγή φοιτητών στο Α’ εξάμηνο σπουδών πραγματοποιείται με προκήρυξη από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.