Προκήρυξη εγγραφών ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Το Τμήμα Μ.Η.Υ.Σ προκηρύσσει την έναρξη των εγγραφών για το Α’ εξάμηνο σπουδών του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι οποίες θα διαρκέσουν από 15 Ιουνίου έως 20 Σεπτεμβρίου 2016. Συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του μεταπτυχιακού για τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.