Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία Silent Seas

Η Silent Seas εξειδικεύεται στον χώρο των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η έδρα μας είναι στη Βούλα Ν. Αττικής. Στα πλαίσια ανάπτυξης του τμήματος Μηχανογράφησής μας, συνεχώς δημιουργούμε θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τελειόφοιτους Μηχανικούς Πληροφορικής ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται σε βοηθητικές θέσεις υποστηρίζοντας την υπάρχουσα ομάδα. Ακολουθεί γενική περιγραφή της θέσης:

Βοηθητικός Υπάλληλος Τμήματος Μηχανογράφησης

Βασικά καθήκοντα ανάλογα με τις ικανότητες και την επιθυμία του υποψήφιου:

  • Ο υποψήφιος θα αναλάβει μέρος της καθημερινής υποστήριξης της εταιρίας σε θέματα δικτύων, εξυπηρετητών, εγκαταστάσεων λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων χρηστών, ασφάλειας.
  • Ο υποψήφιος θα υποστηρίξει την υπάρχουσα ομάδα σε εσωτερικά software projects.
  • Συμμετοχή σε ποικίλα projects για την ανάπτυξη των υποδομών της εταιρίας.

Μετά το πέρας της Πρακτικής:

  • Ο υποψήφιος θα έχει δει από κοντά τις διαδικασίες που ακολουθεί μια σύγχρονη επιχείρηση.
  • Θα έχει αποκτήσει την πρακτική κατάρτιση ώστε μαζί με τις γνώσεις που έχει αποκομίσει από τη Σχολή του να είναι σε θέση να εργαστεί σε οποιοδήποτε Τμήμα Μηχανογράφησης/Πληροφορικής.
  • Θα έχει αποκτήσει οικειότητα εργασίας σε ομάδα σε εταιρικά πλαίσια.

Παροχές:

  • Τυπικός μηνιαίος μισθός «πρακτικάριου» όπως ορίζεται από τον Νόμο και τα εκάστοτε προγράμματα ΕΣΠΑ/ΟΑΕΔ που αφορούν τις Πρακτικές ΤΕΙ της χώρας.
  • Δυνατότητα παραμονής στην Εταιρία και εξέλιξης μετά το πέρας της Πρακτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr-it@silentseas.gr υπόψη κ. Χριστόπουλου, με την ένδειξη «[Πρακτική ΤΕΙ]».