Ξένη Γλώσσα

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
4
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244406
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι