Σχεδίαση και κατασκευή παιχνιδιών και εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
6
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245606
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μάθημα επιλογής και ο στόχος είναι να προσφέρει την απαραίτητη γνώση των τεχνικών και αλγορίθμων που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη παιχνιδιών σε 2D και 3D.


Μαθησιακοί Στόχοι

Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τις βασικές αρχές στη σχεδίαση ενός παιχνιδιού.
 • Να αναγνωρίζει τα στάδια ανάπτυξης ενός παιχνιδιού.
 • Να χρησιμοποιεί σύγχρονο λογισμικό για τη κατασκευή παιχνιδιών.
 • Να κατασκευάζει ένα απλό παιχνίδι σε 2D.
 • Να κατασκευάζει ένα απλό παιχνίδι σε 3D.


Γενικές Ικανότητες

 • Ατομική Εργασία
 • Αναζήτηση και σύνθεση δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων


Περιγραφή Μαθήματος

 • Κώδικες και μέθοδοι ψηφιοποίησης κειμένου, εικόνας, ήχου.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Τελική εξέταση(100%)


Βιβλιογραφία

 • "Ανάπτυξη συστημάτων εικονικής πραγματικότητας", Λέπουρας Γ.,Αντωνίου Α., Πλατής Ν., Χαρίτος Δ.,Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα 2015
 • "Γραφικά και εικονική πραγματικότητα", Μουστάκας Κ., Παλιόκας Ι., Τζοβάρας Δ., Τσακίρης Α., Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα 2015
 • "Εικονικοί κόσμοι", Βοσινάκης, Σπυρίδων, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα 2015
 • "Βιντεοπαιχνιδια – Βιομηχανια Και Αναπτυξη", Κώστας Αναγνώσρου, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009
 • "Introduction to Game Design, Prototyping, and Development", Jeremy Gibson, Addison-Wesley, 2014
 • "Learning C# Programming with Unity 3D", Alex Okita, CRC Press, 2015