Συστήματα Ανάπτυξης Μικροϋπολογιστών – Μικροελεγκτές (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
5
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244503
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Εβδομαδιαίες Ώρες Άσκησης Πράξης:
1
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του υλικού των υπολογιστών και ειδικότερα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό των υπολογιστικών συστημάτων.


Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν την δυνατότητα να:

 • Περιγράφουν την ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων.
 • Αναπτύσσουν προγράμματα υπολογιστικών συστημάτων.
 • Αναπτύσσουν Προγράμματα εφαρμογής και επικοινωνίας υπολογιστών δια μέσου της σειριακής πόρτας RS- 232 με Assembly, C ή Visual Basic.
 • Περιγράφουν των ηλεκτρονικών στοιχείων και περιφερειακών συσκευών, που συνδέονται με τον υπολογιστή προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος.
 • Σχεδιάζουν υλικό όπως ηλεκτρονόμοι, δίοδοι, τρανζίστορ, οπτοσυζεύκτες, πληκτρολόγια, οθόνες LCD, βηματικοί κινητήρες, αναγνώστες μαγνητικών καρτών.
 • Περιγράφουν μικροελεγκτέ,ς 8-ψήφιων της οικογένειας MCS-51.
 • Περιγράφουν μικροελεγκτές,  16-ψήφιων της οικογένειας MCS-96 της Intel.


Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Ομαδική Εργασία.
 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Προγράμματα εφαρμογής και επικοινωνίας υπολογιστών δια μέσου της σειριακής πόρτας RS-232 με συστήματα βασισμένα σε μικροελεγκτές χρησιμοποιώντας τις γλώσσες προγραμματισμού Assembly, C και Visual Basic.
 • Περιγραφή των ηλεκτρονικών στοιχείων και περιφερειακών συσκευών, που συνδέονται με τον υπολογιστή προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος, όπως μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό A/D και ψηφιακού σε αναλογικό, μετατροπείς σήματος RS-232, RS-422/RS-485 σε TTL και αντίστροφα, ηλεκτρονόμοι, δίοδοι, τρανζίστορ, οπτοσυζεύκτες, πληκτρολόγια, οθόνες LCD, βηματικοί κινητήρες, αναγνώστες μαγνητικών καρτών κ.λ.π.
 • Περιγραφή των 8-ψήφιων μικροελεγκτών της οικογένειας MCS-51 της Intel και των άλλων κατασκευαστών συμβατών με αυτούς.
 • Περιγραφή των 16-ψήφιων μικροελεγκτών της οικογένειας MCS-96 της Intel.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Τελική εξέταση (60%)


Βιβλιογραφία

 • Στ. Αλατσαθιανός, “Ανάπτυξη συστημάτων με μικροελεγκτές”, Eκδόσεις Γκιούρδας, 2004
 • “Τεχνολογία Υπολογιστών”, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις (ΕΤΕ) 2003
 • Δημ. Πογαρίδης, “Μικρουπολογιστές-Μικροελεγκτές”, Εκδόσεις ΙΩΝ 2002