Σύγχρονη Σχεδίαση (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
1
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244103
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Η εισαγωγή και η κατανόηση της πορείας απεικόνισης τρισδιάστατων αντικειμένων σε μορφή τέτοια που να επιτρέπει την σαφή κατασκευή μηχανολογικών εξαρτημάτων. Η εκμάθηση βασικών συμβόλων και η σωστή συνδεσμολογία ηλεκτρονικών αναλογικών και ψηφιακών εξαρτημάτων, λογικών διαγραμμάτων ροής κλπ. Η γνωριμία, κατανόηση και χρήση σχεδιαστικών πακέτων CAD διανυσματικού τύπου. Το πρόγραμμα EAGLE . Η παρουσίαση εκτυπωμένων εργασιών μέσα από το περιβάλλον του σχεδιαστικού πακέτου σε μεγάλο format (Α3).


Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να :

 • Περιγράφουν τα προγράμματα Autocad και Eagle
 • Εκτιμούν τους βασικούς κανόνες των τυπωμένων κυκλωμάτων
 • Σχεδιάζουν Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Σχεδιάζουν Μηχανολογικό και ηλεκτρονικό σχέδιο σε πλατφόρμα Autocad
 • Δημιουργούν με βάση τους κανόνες του μηχανολογικού σχεδίου

Σχεδιάζουν σχηματικά και layout για τυπωμένα κυκλώματα σε πλατφόρμα Eagle


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
 • Αυτόνομη εργασία


Περιγραφή Μαθήματος

 • Αρχές Μηχανολογικού σχεδίου.
 • Αρχές Ηλεκτρονικού σχεδίου.
 • Σχεδίαση Καλωδιώσεως Δικτύων.
 • Χωροταξική ανάλυση.
 • Αρχές σχεδιασμού σχηματικών κυκλωμάτων.
 • Εισαγωγή στην τρισδιάστατη σχεδίαση.
 • Διδαχή vector σχεδίασης με χρήση CAD προγραμμάτων.  

Αξιολόγηση Σπουδαστών

 • Τελική εξέταση (60%)
 • Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος (40%)
 • Κατά την διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται δύο υποχρεωτικές εργασίες από όλους τους φοιτητές  (20% εκάστη)


Βιβλιογραφία

 • Mastering AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015: Autodesk Official Press1st Edition, George Omura, Brian C. Benton, Sybex, 2015
 • Beginning AutoCAD 2015 , Cheryl Shrock, Steve Heather, 2014
 • Printed Circuit Design with EAGLE, J.Viscaino et al., 2013
 • Learning to fly with EAGLE v.6, Duncan, ELEKTOR Publishing, 2013