Σύγχρονη Σχεδίαση (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
1
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245103
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Η εισαγωγή και η κατανόηση της πορείας απεικόνισης τρισδιάστατων αντικειμένων σε μορφή τέτοια που να επιτρέπει την σαφή κατασκευή μηχανολογικών εξαρτημάτων. Η εκμάθηση βασικών συμβόλων και η σωστή συνδεσμολογία ηλεκτρονικών αναλογικών και ψηφιακών εξαρτημάτων, λογικών διαγραμμάτων ροής κλπ. Η γνωριμία, κατανόηση και χρήση σχεδιαστικών πακέτων CAD διανυσματικού τύπου. Η παρουσίαση εκτυπωμένων εργασιών μέσα από το περιβάλλον του σχεδιαστικού πακέτου σε μεγάλο format (Α3).


Περιγραφή Μαθήματος

Αρχές Μηχανολογικού σχεδίου, Αρχές Ηλεκτρονικού σχεδίου, Σχεδίαση Καλωδιώσεως Δικτύων, Χωροταξική ανάλυση, Αρχές σχεδιασμού σχηματικών κυκλωμάτων, Εισαγωγή στην τρισδιάστατη σχεδίαση, Διδαχή vector σχεδίασης με χρήση CAD προγραμμάτων.  


Βιβλιογραφία

  • Σημειώσεις σχεδιαστικού πακέτου Αutocad 2004 & 2005.
  • Ελληνικό Microsoft Office Power-point 2003, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.