Ρομποτική (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
6
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245602
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές αρχές της επιστήμης της ρομποτικής η οποία είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη, σύγχρονη και “πολυσυλλεκτική” επιστήμη με σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έμφαση δίδεται στην περιγραφή και ανάλυση των βιομηχανικών ρομπότ, τα οποία αποτελούν ένα βασικό εργαλείο σε όλες τις σύγχρονες μονάδες βιομηχανικής παραγωγής.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει την Δομή και λειτουργία των βασικών μονάδων ενός βιομηχανικού ρομπότ.
 • Αναπτύσσει Εφαρμογές της ρομποτικής στην βιομηχανία.
 • Εξετάζει την Κινηματική και Δυναμική ανάλυση ρομποτικών βραχιόνων.
 • Σχεδιάζει Τροχιά.
 • Ελέγχει ρομπότ και Ευφυή ρομπότ.
 • Συνθέτει Αισθητήρια συστήματα στην ρομποτική.
 • Εξετάζει την Μηχανική όραση στην ρομποτική.
 • Εφαρμόζει Γλώσσες προγραμματισμού των ρομπότ.


Γενικές Ικανότητες

 • Ομαδική Εργασία.
 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης


Περιγραφή Μαθήματος

 • SCARA I και ΙΙ
 • VISION I Και ΙΙ
 • Προσομοίωση
 • ΜΑ2000

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)


Βιβλιογραφία

 • Κ. Μπαλαφούτης, “Εισαγωγή στην Ρομποτική”, Σημειώσεις, ΤΕΙ Πειραιά, 2005
 • Δ. Εμίρης, “Ρομποτική”, Εκδόσεις Άνωση, Αθήνα 2000.
 • L. Sciavicco, B. Siciliano, “Modeling and Control of Robot Manipulators”, McGraw, 1996.
 • C. Canudas de Wit, B. Siciliano, and G. Bastin, “Theory of Robot Control”, Springer, 1996.
 • P.J. McKerrow “Introduction to Robotics”, Addison Wesley, Reading MA, 1991
 • R. J. Schilling, "Fundamentals of Robotics: Analysis and Control", Prentice-Hall International,1990
 • T. Yoshikawa, "Foundations of Robotics - Analysis and Control", MIT Press 1990.
 • M. W. Spong, M. Vdyasagar, "Robot Dynamics and Control", Jhon Wiley & Sons, Inc, 1989
 • J. J. Craig, "Introduction to Robotics:Mechanics and Control", Addison Wesley, 1986