Ψηφιακές Επικοινωνίες (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
4
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245401
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
7
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι


Σκοπός Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της των ψηφιακών συστημάτων καθώς και της ψηφιακής διαμόρφωσης σήματος, αποστολής και ανάκτησης του αρχικού σήματος της πληροφορίας.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει τα βασικά δομικά στοιχεία ενός τυπικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος.
 • Περιγράφει τις βασικές τεχνικές ψηφιακής και αναλογικής διαμόρφωσης με 500 λέξεις κατά περίπτωση.
 • Εξηγεί τον μετασχηματισμό Fourier.
 • Διακρίνει το σήμα από τη φέρουσα αυτού και τις μορφές σημάτων πληροφορίας.
 • Προτείνει τρόπους προστασίας από την Η/Μ Ακτινοβολία.
 • Προτείνει κατάλληλα μέσα μετάδοσης.
 • Υπολογίζει μεγέθη του συστήματος μετάδοσης.
 • Προτείνει μορφές διαμόρφωσης αναλογικών σημάτων.
 • Εξηγεί την Ασύρματη επικοινωνία.
 • Ψηφιακή  μετάδοση ψηφιακών σημάτων.
 • Εξετάζει τις Ασύρματες επικοινωνίες.
 • Συνδυάζει τις τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και πολυπλεξίας.
 • Αναγνωρίζει την πληροφορία και την κωδικοποιεί.
 • Παράγει Ψηφιοποιημένα αναλογικά σήματa.


Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Ομαδική Εργασία.
 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.


Περιγραφή Μαθήματος

DigiCom

 1. Eκπομπή και Λήψη Ψηφιακών Σημάτων
 2. ΑSK – FSK
 3. BPSK – DPSK
 4. QPSK – Ανίχνευση σήματος Φορέα με PLL

Opti Com

 1. Aκουστικός Ενισχυτής
 2. Οπτική Επικοινωνία και Εκπομπή Φωτός σε Οπτική Ίνα
 3. Ψηφιακή και Υπέρυθρη Επικοινωνία

ΑΜ /FΜ

 1. Aνίχνευση ΑΜ και Διαμόρφωση Πλάτους
 2. Διαμόρφωση Συχνότητας
 3. DSB και SSB

ΑDC/DAC

 1. Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό και αντίστροφα
 2. Δειγματοληψία Σήματος και Ανάκτηση
 3. PAC – PCM – δ διαμόρφωση

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις  (40%).

 1. Προφορική θεωρητική εξέταση (10%).
 2. Παρουσίαση διαφανειών θεωρίας και υλοποίησης των ασκήσεων (20%).
 3. Γραπτή εξέταση επί της υλοποίηση των ασκήσεων (10%).


Βιβλιογραφία

 • "Ψηφιακές Επικοινωνίες", Π. Γιαννακόπουλος, Σύγχρονη Εκδοτική, 2012
 • "Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών”, Αλεξόπουλος και Λαγογιάννης, ΓΙΑΛΟΣ, 8η έκδοση, 2012
 • "Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες", Π. Γ. Κωττής, Εκδόσεις A. Τζιόλας & Yιοι, Α.Ε., 2011
 • “Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων”, Taub & Schilling, McGraw Hill, 2/e. 2009
 • “Digital Communications: Fundamentals and Applications”, Bernard Sklar, Pearson Education, 2/e, 2001
 • “Digital Communications: Design for the Real World”, Andy Bateman, Addison Wesley, Prentice Hall, 1998
 • "Digital and Analog Communication Systems", M. Shanmugam, John Wiley&Sons, Mετάφραση Καρούμπαλος, 1979