Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
2
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
7102003
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
3
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
7.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Μαθησιακοί Στόχοι

Εξοικείωση του φοιτητή με τον αυτοματισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την τεχνογνωσία στο πως πρέπει να εφαρμόζεται ο αυτοματισμός αποδοτικά, με χρήση ελεγκτών (PLC), βιομηχανικών δικτύων, κατάλληλου βιομηχανικού λογισμικού, συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA).


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων και ειδικά: Ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν τα scada (π.χ labview – wincc), τα plc (π.χ step7, logixpro, ladsim), τη σχεδίαση και προσομοίωση μέσω υπολογιστή (π.χ solidworks, proengineer) κ.α.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση προτάσεων σχετικά με τον χειρισμό προβλημάτων που αφορούν τη σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων, τις τεχνολογίες smart buildings και γενικά τις σύγχρονες βιομηχανικές διεργασίες
 • Λήψη Αποφάσεων: Συνδυασμός τεχνικών για σύνθετα προβλήματα
 • Αυτόνομη εργασία που αφορά τις αναφερόμενες θεματικές ενότητες του μαθήματος
 • Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Δυνατότητα παρακολούθησης της διεθνούς βιβλιογραφίας και των επιστημονικών εκδηλώσεων, Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης προβλημάτων και αναγκών καθώς επίσης και η ικανότητα ανάλυσης θεμάτων και σύνθεσης προτάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης για ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων


Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

 • Ενότητα 1 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • Ενότητα 2 - ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
 • Ενότητα 3 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΙΩΝ ΟΡΩΝ
 • Ενότητα 4 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ Η-Υ
 • Ενότητα 5 - LABVIEW ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 • Ενότητα 6 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
 • Ενότητα 7 - SCADA ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 • Ενότητα 8 - Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Το μάθημα αξιολογείται μέσω εργασιών.

Συγκεκριμένα παραδίδονται τέσσερις εργασίες που αφορούν τις θεματικές ενότητες του μαθήματος και μία σύνθετη εργασία εξαμήνου.


Βιβλιογραφία

 • Ροβέρτος Κίνγκ, «Βιομηχανικός Έλεγχος», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1996
 • Φώτης Κουμπούλης, «Βιομηχανικός Έλεγχος», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1999
 • Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα
 • Α. Βελώνη – Σ. Αλατσαθιανός <<Βιομηχανική Πληροφορική>>, Αυτοέκδοση – Φεβρουάριος 2014
 • Industrial Network Basics: Practical Guides for the Industrial Technician Paperback – August 22, 2014 by Gary D Anderson (Author)
 • Allen-Bradley PLCs: An Emphasis on Design and Application Hardcover – January 3, 2013 by Kelvin T. Erickson
 • Industrial Ethernet, 2nd Edition 2nd Edition by Perry S. Marshall , John S. Rinaldi
 • Scada: Supervisory Control And Data Acquisition 4th Edition by Stuart A. Boyer