Τεχνητή όραση

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
7
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244707
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
3
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει:

 • Να έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις επεξεργασίας εικόνων με σκοπό την εκμετάλλευσή τους στην τεχνητή όραση.
 • Να έχει κατανοήσει τις τεχνικές χειρισμού και τους βασικούς αλγορίθμους της τεχνητής όρασης και να έχει αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες υλοποίησης των μεθόδων αυτών.
 • Να έχει κατανοήσει και να μπορεί να αναπτύξει εφαρμογές σε αυτό το πεδίο.
 • Να έχει αποκτήσει εμπειρία στο λογισμικό και υλικό για την τεχνητή όραση.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων και ειδικά: Ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων τεχνητής όρασης.
 • Λήψη Αποφάσεων: Συνδυασμός τεχνικών για σύνθετα προβλήματα.
 • Αυτόνομη εργασία: Γνώση των εργαλείων ανάπτυξης.
 • Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη σύνθετων αλγορίθμων.


Περιγραφή Μαθήματος

 1. Introduction to Computer Vision
 2. Basics
 • Basic Image Processing
 • Load, Display & Save an Image
 • Image Pixels Handling
 • Image Drawing
 • Image Transformations
  • Translation
  • Rotation
  • Resize
  • Flipping
  • Cropping
 • Image Arithmetic Operations
 • Image Logic Operations
 • Color Channels
 • Color Spaces
 • Histograms
 • Histogram Equalization
 • Histogram of a Mask
 • Image Smoothing & Blurring
 • Image Thresholding
 • Image Edge Detection
 1. Object tracking based on color detection
 • Masking
 • Contouring
 1. Motion detection
 2. K-means clustering
 3. Object detection using HOG & SVM
 • Histogram of Oriented Gradients
 • Support Vector Machines
 1. Object detection using HAAR
 2. Texture detection using Local Binary Patterns
 3. k-NN classifier
 4. Convolutional Neural Networks-LENET
 5. 11.  Principles on deep learning

Αξιολόγηση Σπουδαστών

 • Γραπτή τελική εξέταση (70%)
 • Εργασίες εξαμήνου (30%)


Βιβλιογραφία

 • «Εισαγωγή στην αναγνώριση προτύπων με Matlab», THEODORIDIS S., PIKRAKIS A., KOUTROUMBAS K., CAVOURAS D (Κωδικός Ευδόξου: 13256624).
 • Διδακτικές σημειώσεις.