Μικροηλεκτρονική (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
2
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244204
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τεχνογνωσία για την ανάλυση, σχεδίαση και κατασκευή βασικών στοιχείων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μικροηλεκτρονικής.


Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να :

 • Περιγράφουν τους Διαφορικούς και τους Τελεστικούς Ενισχυτές.
 • Διακρίνουν τους Διαφορικούς και τους Τελεστικούς Ενισχυτές.
 • Εφαρμόζουν τους ημιαγωγούς FPGA.
 • Αναπτύσσουν προγράμματα με το PSPICE.
 • Σχεδιάζουν βασικά στοιχεία ΟΚ.
 • Δημιουργούν ΟΚ με τους  FPGA.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.
 • Αυτόνομη εργασία.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Διαφορικοί Ενισχυτές, Τελεστικοί Ενισχυτές.
 • Τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ανάπτυξη κρυστάλλων, κατασκευή δισκιδίων, επιταξία, οξείδωση, διάχυση, εμφύτευση, μικρολιθογραφία).
 • Σχεδίαση VLSI, FPGA.
 • Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (Κατασκευή, Σχεδίαση και Εφαρμογές).
 • Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (NMOS ,PMOS) και διπολικά. Transistor Υψηλών Ταχυτήτων.
 • Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα.
 • Αναλογικά Μοντέλα MOSFET.
 • Bipolar, MOS, CMOS, BiCMOS, ECL Κυκλώματα. - Δυναμική, CCDs.
 • Μοντέλα Στοιχείων Στερεάς Κατάστασης και Παράμετροι Προσομοίωσης με το πρόγραμμα SPICE.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Τελική εξέταση (60%).


Βιβλιογραφία

 • Richard C. Jaeger, “Μικροηλεκτρονική”, McGraw-Hill – Tziola, 2013
 • Sedra & Smith/ Saunders, “Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα”, College Publishing – εκδόσεις Παπασωτηρίου.1991