Μικροηλεκτρονική (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
2
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245204
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικής είναι ο φοιτητής:

 • Να γνωρίσει την λειτουργία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
 • Να εξοικειωθεί με αυτά μέσα από την χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές.
 • Να κατανοήσει την εφαρμογή τους στους τομείς της σημερινής σύγχρονης βιομηχανίας της μικροηλεκτρονικής.


Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να :

 • Περιγράφουν τους Διαφορικούς και τους Τελεστικούς Ενισχυτές.
 • Διακρίνουν τους Διαφορικούς και τους Τελεστικούς Ενισχυτές.
 • Εφαρμόζουν τους ημιαγωγούς FPGA.
 • Αναπτύσσουν προγράμματα με το PSPICE.
 • Σχεδιάζουν βασικά στοιχεία ΟΚ.
 • Δημιουργούν ΟΚ με τους  FPGA.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.
 • Αυτόνομη εργασία.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Διαφορικοί Ενισχυτές, Τελεστικοί Ενισχυτές.
 • Τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ανάπτυξη κρυστάλλων, κατασκευή δισκιδίων, επιταξία, οξείδωση, διάχυση, εμφύτευση, μικρολιθογραφία).
 • Σχεδίαση VLSI, FPGA.
 • Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (Κατασκευή, Σχεδίαση και Εφαρμογές).
 • Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (NMOS ,PMOS) και διπολικά. Transistor Υψηλών Ταχυτήτων.
 • Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα.
 • Αναλογικά Μοντέλα MOSFET.
 • Bipolar, MOS, CMOS, BiCMOS, ECL Κυκλώματα. - Δυναμική, CCDs.
 • Μοντέλα Στοιχείων Στερεάς Κατάστασης και Παράμετροι Προσομοίωσης με το πρόγραμμα SPICE.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργασίες εργαστηριακού μαθήματος (40%).


Βιβλιογραφία

 • Richard C. Jaeger, “Μικροηλεκτρονική”, McGraw-Hill – Tziola, 2013
 • Sedra & Smith/ Saunders, “Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα”, College Publishing – εκδόσεις Παπασωτηρίου.1991