Μικροελεγκτές (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
5
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244503
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Εβδομαδιαίες Ώρες Άσκησης Πράξης:
1
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει:

 • Να έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις ανάπτυξης εφαρμογών με μικροελεγκτές.
 • Να έχει κατανοήσει τις τεχνικές σχεδίασης και προγραμματισμού ενός συστήματος με μικροελεγκτή της ανοικτής αρχιτεκτονικής πλατφόρμας Arduino και Raspberry pi και να έχει αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες υλοποίησης των μεθόδων αυτών.
 • Να έχει κατανοήσει και να μπορεί να αναπτύξει εφαρμογές σε αυτό το πεδίο.
 • Να έχει αποκτήσει εμπειρία στο λογισμικό και υλικό για την ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων και ειδικά: Ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη υλικού και λογισμικού στις ανοικτές πλατφόρμες Arduino και Raspberry pi.
 • Συνδυασμός τεχνικών για την σχεδίαση σύνθετων εφαρμογών.
 • Γνώση των εργαλείων σχεδίασης και ανάπτυξης για αυτοδύναμη εργασία.
 • Ικανότητα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών με ομαδική εργασία.


Περιγραφή Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στις πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού και υλικού.
 2. Περιγραφή του υλικού και λογισμικού της πλατφόρμας Arduino και Raspberry pi.
 3. Παραδείγματα προγραμματισμού.
 4. Σύνδεση εξωτερικών αισθητήρων και ανάπτυξη εφαρμογών.
 5. Παραδείγματα προγραμματισμού ανάγνωσης αισθητήρων.
 6. Σύνθετες εφαρμογές.
 7. Περιγραφή των τεχνικών χρήσης των διακοπών.
 8. Περιγραφή των τεχνικών χρήσης των χρονιστών.
 9. Περιγραφή των μεθόδων σειριακής επικοινωνίας SPI και I2C.
 10. Περιγραφή δημιουργίας βιβλιοθηκών.
 11. Περιγραφή διασύνδεσης με την πλατφόρμα Processing.
 12. Περιγραφή διασύνδεσης με το Matlab.
 13. Προγραμματιστικές εφαρμογές.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

 • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από τον βαθμό του θεωρητικού μέρους και κατά 40% από τον βαθμό του εργαστηριακού μέρους.
 • Ο βαθμός του θεωρητικού μέρους διαμορφώνεται κατά κατά 70% από την τελική γραπτή εξέταση και κατά 30% από την απόδοση στις ασκήσεις πράξης.


Βιβλιογραφία

 • Παπάζογλου Παναγιώτης, Λιωνής Σπυρίδων-Πολυχρόνης, «Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Arduino», ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., (Κωδικός Ευδόξου: 41954966).
 • Διδακτικές σημειώσεις.