Μηχατρονικά συστήματα (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
7
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244703
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Η κατανόηση της λειτουργίας, των εφαρμογών, των περιορισμών και των βασικών αρχών σχεδίασης μηχατρονικών συστημάτων. Η εξοικείωση με τα μηχανικά, ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μέρη τους με εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής και υπολογιστικά ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τη λειτουργία, τις εφαρμογές, τους περιορισμούς και των βασικές αρχές σχεδίασης μηχατρονικών συστημάτων.
 • Κατανοεί τα μηχανικά, ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μέρη σε συστήματα παραγωγής και υπολογιστικά ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα.
 • Αναλύει τα μηχανικά, ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μέρη σε συστήματα παραγωγής.


Γενικές Ικανότητες

 • Ομαδική Εργασία.
 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Εισαγωγή στη μηχατρονική.
 • Τεχνολογικό υπόβαθρο μηχατρονικής : Ψηφιακά και Αναλογικά σήματα & συστήματα.
 • Επεξεργασία σήματος.
 • Ηλεκτρονικά & Ενισχυτές Ισχύος.
 • Φίλτρα.
 • Μετατροπείς A/D & D/A.
 • Αισθητήρες & Ενεργοποιητές.
 • Κινητήρες DC, AC, βηματικοί.
 • Ψηφιακή Λογική.
 • Τεχνολογίες μικροεπεξεργαστών.
 • Ενσωματωμένα συστήματα. Θεωρία Ελέγχου.
 • Σχεδίαση ελεγκτών.
 • PLC.
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού μηχατρονικής: Επιλογή τεχνολογιών, δυναμική μοντελοποίηση, προσομοίωση, διασύνδεση και ενσωμάτωση συστημάτων.
 • Εφαρμογές.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Τελική εξέταση (60%)


Βιβλιογραφία

 • W. Bolton “Mechatronics: Electronic Control Systems”, 2003.
 • Robert H. Bishop, “Modern control systems analysis & design using Matlab and Simulink”, 1997.
 • Robert H. Bishop, “The mechatronics handbook, CRC press, 2002.