Μηχατρονικά συστήματα (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
7
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245703
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Η κατανόηση της λειτουργίας, των εφαρμογών, των περιορισμών και των βασικών αρχών σχεδίασης μηχατρονικών συστημάτων. Η εξοικείωση με τα μηχανικά, ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μέρη τους με εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής και υπολογιστικά ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τη λειτουργία, τις εφαρμογές, τους περιορισμούς και των βασικές αρχές σχεδίασης μηχατρονικών συστημάτων.
 • Κατανοεί τα μηχανικά, ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μέρη σε συστήματα παραγωγής και υπολογιστικά ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα.
 • Αναλύει τα μηχανικά, ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μέρη σε συστήματα παραγωγής.


Γενικές Ικανότητες

 • Ομαδική Εργασία.
 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Mία εργασία εξαμήνου, δηλαδή μία μηχατρονική διάταξη.
 • Απλές εφαρμογές σε πλακέτα της Microchip "Mechatronics DemoBoard" (DM163029).
 • Μία παρουσίαση λειτουργίας της μηχανής CNCRolandEGX-300

Το μηχατρονικό σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει και ανάδραση, δηλαδή αισθητήρια (σύστημα κλειστού βρόγχου). Ισούται με μηχανολογία (1) + πληροφορική (2) + ηλεκτρονικά (3), η εργασία που θα περιλαμβάνει: Κατασκευή (1) + "εγκέφαλο" (προγραμματισμό (2))


Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)


Βιβλιογραφία

 • W. Bolton “Mechatronics: Electronic Control Systems”, 2003.
 • Robert H. Bishop, “Modern control systems analysis & design using Matlab and Simulink”, 1997.
 • Robert H. Bishop, “The mechatronics handbook, CRC press, 2002.