Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
1
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244103
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή περιγράμματος της γνωστικής περιοχής και των επιμέρους επιστημών των ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως αρχές λειτουργίας, λογικής δομής, αλγοριθμικής, προγραμματισμού, επικοινωνίας και δικτύωσης.


Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει:

 • Να έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις της Επιστήμης ​και Μηχανικής ​των Υπολογιστών.
 • Να έχει κατανοήσει τις έννοιες της θεωρητικής πληροφορικής.
 • Να έχει κατανοήσει την οργάνωση και λειτουργία των επεξεργαστών.
 • Να μπορεί να περιγράψει το βασικό λογισμικό των Η/Υ, το λογισμικό εφαρμογών και τα προγραμματιστικά μοντέλα.
 • Να έχει κατανοήσει τις αρχές των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τη δικτύωση των Η/Υ.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σε διάφορα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών.
 • Συνδυασμός δεδομένων και τεχνικών για σύνθετα προβλήματα.
 • Γνώση των εργαλείων ανάπτυξης τεχνικών.
 • Ικανότητα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη τεχνικών.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Θεωρητική πληροφορική (λογική για την επιστήμη των υπολογιστών, αναπαραστάσεις και πράξεις, δυαδική αριθμητική, συστήματα αρίθμησης, δυαδική παράσταση αριθμών, πράξεις σταθερής και κινητής υποδιαστολής, κωδικοποίηση).
 • Εισαγωγή στην ​ηλεκτρονική υλοποίηση, ​οργάνωση και λειτουργία επεξεργαστών ​(​​λογικές πύλες, τεχνολογίες, βαθμοί ολοκλήρωσης, τμήματα και λειτουργία υπολογιστή, μορφή εντολής-γλώσσα μηχανής, συμβολική γλώσσα, σχεδίαση μνήμης-περιφερειακές μονάδες-μονάδες αποθήκευσης). 
 • Περιγραφή του βασικού λογισμικού συστήματος (λειτουργικό σύστημα, μεταγλωττιστής-μεταφραστής) αλλά και λογισμικού εφαρμογών (βάσεις δεδομένων, διαχείριση αρχείων, κ.ά.). ​
 • Εισαγωγή σε προγραμματιστικά μοντέλα (συναρτησιακός - αντικειμενοστραφής προγραμματισμός).
 • Βασικές γνώσεις υποδομής για τις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες και τη δικτύωση των Η/Υ.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

 • Γραπτή τελική εξέταση (70%)
 • Εργασίες εξαμήνου (30%)


Βιβλιογραφία

 • 1. BEHROUZ FOROUZAN, «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών», Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, (Κωδικός Ευδόξου: 50656335).