Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
1
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245105
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
7
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των ηλεκτρονικών στοιχείων και κυκλωμάτων.  Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν να αναλύουν, προσομοιώνουν και σχεδιάζουν αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα με διακριτά στοιχεία γραμμικά και μη γραμμικά στοιχεία στο συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα, για μικρά σήματα εισόδου.


Μαθησιακοί Στόχοι

Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τα στοιχεία του κυκλώματος.
 • Υπολογίζει και επιλέγει τις κατάλληλες αντιστάσεις.
 • Εξηγεί τις διαδικασίες των αρχών υπέρθεσης.
 • Μετρά τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των κυκλωμάτων.
 • Παράγει τα ισοδύναμα κατά Thevenin ναι Norton.
 • Κατανοεί τις αρχές λειτουργίας βασικών ημιαγωγικών διατάξεων.
 • Γνωρίζει τις I-V χαρακτηριστικές των ηλεκτρονικών διατάξεων.
 • Πραγματοποιήσει πολώσεις διαφόρων ηλεκτρονικών διατάξεων.
 • Εκτιμήσει την περιοχή λειτουργίας διατάξεων.
 • Σχεδιάζει το υβριδικό ισοδύναμο μικρών σημάτων.
 • Κρίνει την διάταξη που πρέπει να χρησιμοποιήσει για τις κατασκευαστικές του ανάγκες.
 • Χρησιμοποιεί πληροφορίες από τα δεδομένα των κατασκευαστών των στοιχείων.
 • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα κύκλωμα με χρήση διόδων και transistor.
 • Αξιολογεί τις διατάξεις και επιλέγει το κατάλληλο transistor και την κατάλληλη συνδεσμολογία ανάλογα με τις ανάγκες του.


Γενικές Ικανότητες

 • Ομαδική Εργασία.
 • Αναζήτηση και σύνθεση δεδομένων.
 • Ανάλυση δεδομένων.                     
 • Λήψη αποφάσεων σχετικά με την προτεινόμενη συνδεσμολογία.


Περιγραφή Μαθήματος

 1. ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 2. ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΑΣΗΣ
 3. Εισαγωγή στο Μultisim
 4. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΣ (ΠΥΡΙΤΙΟΥ - ΓΕΡΜΑΝΙΟΥ)
 5. ΔΙΟΔΟΣ ZENER - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟ ZENER
 6. ΑΝΟΡΘΩΣΗ (ΑΠΛΗ - ΔΙΠΛΗ), ΨΑΛΙΔΙΣΤΕΣ
 7. ΚΥΚΛΩΜΑ R-C, ΦΙΛΤΡΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
 8. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ
 9. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ
 10. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ
 11. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ
 12. J-FET
 13. ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Α) Προφορική εξέταση (30%)

Β) Παράδοση φύλλου εργασίας (20%)

Γ) Τελική εξέταση(50%)


Βιβλιογραφία

 • « Ηλεκτρονικά – Δίοδοι και ενισχυτικά στοιχεία» Π. Γιαννακόπουλος, 2012
 • «Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική» Γ. Τόμπρας, Εκδόσεις Δίαυλος,2006
 • “The Art of Electronics”, Horowitz & Hill, Cambridge University Press, 3rd ed., 2015
 • “Microelectronic Circuit Design”, R. Jaeger & Blalock, 4th Edition, McGraw Hill, ISBN 978-0-07-338045-2, 2011, ΕκδόσειςΤζιόλα.
 • “Electronic devices and Circuit Theory”, R. Boylestal, L. Nashelsky, Prentice Hall, 11th ed., 2012
 • "Microelectronic Circuits" A. S. Sedra and K. C. Smith, Oxford University Press, 6th edition, ISBN-978-0-19-532303-0, 2010
 • “Advanced Electronic Circuits”, U. Tietze, Berlin: Springer Verlag, 1998.
 • “Electronic Circuits Analysis, Simulation and Design”, N. R. Malik, Prentice Hall, 1995.
 • “Computerized Circuit Analysis Using SPICE Programs”, B.M Wilamowski, R.C. Jaeger, McGraw-Hill. 1997
 • “Electronics Circuits and Applications”, S.D.Senturia, John Wiley & Sons, 1989