Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
6
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244607
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές :

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώση των μεθόδων σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης διεπαφών με το κατάλληλο θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο.
 • Θα έχουν κατανοήσει τα προβλήματα που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση χρήστη και Η/Υ
 • Θα έχουν αποκτήσει εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες σχεδίασης και αξιολόγησης διεπαφών χρήστη
 • Θα είναι ικανοί να υλοποιούν εύχρηστα διαδραστικά συστήματα σε διαφορετικά περιβάλλοντα


Γενικές Ικανότητες

 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση και σύνθεση δεδομένων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων


Περιγραφή Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και την ευχρηστία λογισμικού.
 • Ευχρηστία διαδραστικών συστημάτων
 • Συσκευές αλληλεπίδρασης (πληκτρολόγια, ποντίκι, οθόνη επαφής, μικρόφωνα κ.λπ.).
 • Τρόποι και Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης.
 • Αρχές σχεδίασης διεπαφών
 • Θεωρητικά μοντέλα Αλληλεπίδρασης (Γνωσιακά Μοντέλα, Μοντέλο τεσσάρων επιπέδων, GOMS, Μοντέλο Νorman)
 • Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός, Παραλλαγές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού (Εθνογραφική παρατήρηση, Συμμετοχική σχεδίαση)
 • Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων: Keystroke Level Analysis. Cognitive Walkthrough. Heuristic Evaluation. Πειραματικές μέθοδοι. Ελεγχόμενη πειραματική λειτουργία. Thinking aloud protocol. Διερευνητικές μέθοδοι.
 • Κανόνες και οδηγίες καλού σχεδιασμού συστημάτων διεπαφής με τους χρήστες.
 • Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων, Μεθοδολογίες σχεδιασμού, Ευχρηστία εφαρμογών, Αρχές σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων
 • Σχεδίαση διεπιφανειών διαδικτύου,
 • Σχεδίαση διεπαφών φορητών συσκευών

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 30%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης


Βιβλιογραφία

 • Dix Alan J.,Finlay Janet E.,Abowd Gregory D.,Beale Russell, Επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή, 3ή Έκδοση (2007), ISBN: 960-512-503-X, Εκδότης: Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12304
 • Αβούρης Νικόλαος Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, 1η έκδ./2000, ISBN: 978-960-531-098-1, Εκδότης: ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12172
 • Β. Shneiderman & C. Plaisant, Στρατηγικές για την Αποτελεσματική Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή, (6η έκδοση), ΕκδόσειςΤζιόλα, 2016) Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59396199
 • Δ. Ακουμιανάκης, Διεπαφή Χρήστη-Υπολογιστή: Μία σύγχρονη προσέγγιση, Κλειδάριθμος2006, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13650
 • Jenny Preece , Helen Sharp , Yvonne Rogers Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 2015, 4th Edition, John Wiley & Sons Ltd, Jenny Preece , Helen Sharp , Yvonne Rogers Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 2015, 4th Edition, John Wiley & Sons Ltd.
 • Α. Dix, J. Finlay, G. Abowd, R. Beale, Human Computer Interaction, (3rd Edition), Prentice Hall, 2004.
 • J. Lazar, J.H. Feng, H. Hochheiser, Research Methods in Human- Computer Interaction, John Wiley & Sons, 2010
 • Don Norman, The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition Paperback – Published by Basic Books, 2013
 • J.J. Garrett, Βασικά στοιχεία της εμπειρίας του χρήστη, Σχεδίαση ιστοτόπων με ανθρωποκεντρικά κριτήρια Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012