Αισθητήρια, Μετρήσεις και Βιομηχανικός Έλεγχος (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
6
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245607
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχής λειτουργίας των αισθητήρων και στη συνέχεια στη χρήση τους ως ολοκληρωμένες διατάξεις στη μετατροπή διάφορων φυσικών μεγεθών σε ηλεκτρικά. Επίσης αποσκοπεί στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την ανάλυση και το σχεδιασμό ενός ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης που να περιλαμβάνει τη συλλογή ηλεκτρονικών σημάτων από αισθητήρες, την προσαρμογή τους, την αποθορυβοποίησή τους, την ενίσχυσή τους και τέλος τη μετατροπή τους σε ψηφιακά, για την περαιτέρω επεξεργασία τους μέσω Η/Υ.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγεί τιε βασικές έννοιες βιομηχανικού αυτοματισμού.
 • Περιγράφει Αισθητήρια: Φυσική δομή, σχεδίαση, κατασκευή.
 • Αναπτύσσει Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων.
 • Δικτύωση Ηλεκτρονικών Μονάδων Ελέγχου.
 • Υποστηρίζει Πρωτόκολλα διασύνδεσης ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου (CAN), (LIN), FlexRay και (MOST).
 • Εξηγεί την Αρχιτεκτονική, λειτουργία, εφαρμογές και προγραμματισμός των PLC.
 • Αναπτύσσει συστήματα αυτοματισμού κτιρίων.


Γενικές Ικανότητες

 • Ομαδική Εργασία.
 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Ασχολούμαστε με απλούς αισθητήρες που κυκλοφορούν στην αγορά και κυκλώματα που τους χρησιμοποιούν σε διάφορες εφαρμογές.
 • Επικεντρωνόμαστε στην μελέτη της απόκρισης των αισθητήρων (όπως επιλεκτικότητα, όρια λειτουργίας) και την εξηγούμε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχεδίασης/τεχνολογίας τους.
 •  Με χρήση του προγράμματος Labview ασχολούμαστε με την καταγραφή με PC των μετρήσεων που λαμβάνουμε και την περαιτέρω αξιοποίηση τους.
 • Όσο αφορά το Βιομηχανικό Έλεγχο επικεντρωνόμαστε στο πλέον διαδεδομένο δίκτυο για το σκοπό αυτό, το CAN bus.
 • Αφού μελετήσουμε τις βασικές αρχές λειτουργίας του, πειραματιζόμαστε με development boards της Microchip, τα οποία συνδέουν μικροελεγκτές με το δίκτυο CAΝ.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)


Βιβλιογραφία

 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις, τεύχος Ι- Κλασσικές Μετρήσεις, Ν. Ι. Θεοδώρου, Ν. Αθανασόπουλος-Σ. Αθανασόπουλος Ο.Ε., 2000
 • Α. Μπιρμπίλης, “Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Εξαρτήματα Θεωρία”, ΤΤΙΟ, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, 2000.
 • P.Elgar, “Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου”, Εκδόσεις Τζιόλα, 1999.
 • George Stephanopoulos, Chonghun Han., “Intelligent systems in process engineering: paradigms from design and operations”, Academic Press, 1996.
 • Robert King, “Βιομηχανικός Έλεγχος”, εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1996
 • S. Brian Morris, “Automated Manufacturing Systems Actuators, Controls, Sensors and Robotics”, McGraw Hill, 1995