Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού-Υλικού

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
1
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
7101003
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
3
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
7.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα έχει σαν σκοπό να εισάγει το μεταπτυχιακό σπουδαστή στην πλατφόρμα και στην ανάπτυξη εφαρμογών στο ανοικτό λογισμικό/υλικό των Arduino και Raspberry-pi.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές του ανοικτού λογισμικού/υλικού Arduino
 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές του ανοικτού λογισμικού/υλικού Raspberry-pi
 • Να εξηγούν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των πλατφορμών Arduino και Raspberry-pi
 • Να κατανοούν τη λειτουργία και τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών στις δύο πλατφόρμες
 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας των περιφερειακών συσκευών (shields) τα οποία συνδέονται με τις δύο πλατφόρμες
 • Να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν εφαρμογές σε Arduino και Raspberry-pi
 • Να αξιολογούν συστήματα που βασίζονται σε αυτές τις πλατφόρμες ανάπτυξης


Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση, ανάπτυξη και παραγωγή εφαρμογών που χρησιμοποιούν Arduino ή Raspberry-pi
 • Αξιολόγηση συσκευών που στηρίζονται στις δύο πλατφόρμες ανάπτυξης
 • Σύνθεση τεχνικών για σύνθετα συστήματα
 • Κατανόηση για τη σχεδίαση εφαρμογών μέσω των πλατφορμών ανάπτυξης
 • Ικανότητα διαλόγου και επικοινωνίας για την ανάπτυξη εφαρμογών
 • Ικανότητα παρακολούθησης της διεθνούς βιβλιογραφίας και των επιστημονικών εκδηλώσεων
 • Ικανότητα αντίληψης προβλημάτων, ανάλυσης και σύνθεσης
 • Πρωτότυπη σκέψη για την ανάπτυξη στρατηγικών


Περιγραφή Μαθήματος

Arduino

 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά  του συστήματος Arduino Uno
 2. Ακροδέκτες του συστήματος Arduino Uno
 3. Εντολές προγραμματισμού του συστήματος Arduino
 4. Εντολές Εισόδου/εξόδου του συστήματος Arduino
 5. Περιγραφή του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών για το σύστημα Arduino
 6. Σύνδεση στο σύστημα Arduino διακοπτών και LED
 7. A/D converters τουσυστήματος Arduino
 8. Σύνδεση του Arduino με ποτενσιόμετρο και LED
 9. Interrupts του συστήματος Arduino
 10. Σύνδεση του συστήματος Arduino με αισθητήρα θερμοκρασίας
 11. Σύνδεση του συστήματος Arduino με οθόνη LCD
 12. Δίαυλοι SPI και I2C
 13. Σύστημα μνήμης του Arduino
 14. Bootloader του Arduino
 15. Τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων Arduino Mega, Due
 16. Μικροελεγκτές AVR

Raspberry Pi

 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων Raspberry Pi
 2. Βασικές εντολές του λειτουργικού συστήματος Raspbian
 3. Βασικές εντολές της γλώσσας προγραμματισμού Python
 4. Περιγραφή του συστήματος διασύνδεσης GPIO
 5. Σύνδεση στο σύστημα Raspberry Pi διακοπτών και LED
 6. Σύνδεση του συστήματος Raspberry Pi με αισθητήρα θερμοκρασίας
 7. Αρχιτεκτονική ARM

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργασίες: 40%


Βιβλιογραφία

 • Michael Margolis, "Arduino Cookbook", O’ Reilly, 2011
 • Παπάζογλου Παναγιώτης, Λιωνής Σπυρίδων-Πολυχρόνης, "Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Arduino", Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2014
 • Simon Monk, "Raspberry Pi Cookbook", O’ Reilly, 2013