Δίκτυα Η/Υ (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
5
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245501
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις αρχές λειτουργίας των δικτύων δεδομένων και να αποκτήσουν τις επιδεξιότητες να σχεδιάζουν να υλοποιούν και να συντηρούν σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών.


Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να:

 • Περιγράφουν τις αρχές λειτουργίας των δικτύων δεδομένων.
 • Σχεδιάζουν και να υποστηρίζουν σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών.
 • Διακρίνουν τις τοπολογίες και τους τύπους των δικτύων.
 • Εφαρμόζουν ασύγχρονη και σύγχρονη σειριακή μετάδοση.
 • Εφαρμόζουν τεχνικές πολύπλεξης πακέτων και προσπέλασης φυσικού μέσου μεταφοράς
 • Περιγράφουν τις αρχιτεκτονικές OSI και TCP/IP και τις τεχνικές μεταγωγής κυκλώματος, μηνύματος – πακέτου.
 • Εξηγούν τα Πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης, και τα πρωτόκολλα IPv4, IPv6., UDP, ΤCP, ΑRP, RARP, ICMP,  Η.323, SIP, BOOTP, DHCP, ΝΑΤ,  IGMP, DVMRP, MOSPF, PIΜ.
 • Προτείνουν διευθυνσιοδότηση ΙΡ, τάξεις δικτύων, μάσκες, υποδίκτυα, broadcast και multicast.
 • Αναπτύσσουν Αλγόριθμους δρομολόγησης RIP, OSPF, BGP.
 • Αναπτύσσουν το δίκτυο ΜΒΟΝΕ και τα εργαλεία sdr, vat, rat, vic.
 • Προτείνουν στοιχεία τεχνολογιών πρόσβασης xDSL, WLAN. VPN.
 • Υποστηρίζουν τεχνολογίες tunneling: MPLS, IPsec, IΡinIP, L2ΤP, GRE.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Λήψη αποφάσεων.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Ιστορική αναδρομή (arpanet, sita, bitnet κ.α.).
 • Tοπολογίες δικτύων: αστέρα, βρόχου, bus.
 • Tύποι δικτύων: LAN, WAN, MAN.
 • Ασύγχρονη και σύγχρονη σειριακή μετάδοση.
 • Τεχνικές πολύπλεξης πακέτων και προσπέλασης φυσικού μέσου μεταφοράς: TDMA, ALOHA, SLOTTTED ALOHA, CSMA/CD, reservation ALOHA, reservation TDMA, Token Ring.
 • Αυτοπροσαρμoζόμενο πρωτόκολλο URN.
 • Ασύρματα LAN.
 • Τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.x.
 • Οι αρχιτεκτονικές OSI και TCP/IP.
 • Τεχνικές μεταγωγής κυκλώματος, μηνύματος - πακέτου.
 • Νοητά κυκλώματα και δεδομενογράμματα.
 • Πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης (LAPB, PPP, HDLC).
 • Πρωτόκολλα Χ.25 και Frame Relay.
 • Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN).
 • Δίκτυα ATM.
 • Τo δίκτυο ethernet και τα πρωτόκολλα IPv4 και IPv6.
 • Διευθυνσιοδότηση ΙΡ, τάξεις δικτύων, μάσκες, υποδίκτυα, broadcast και multicast.
 • Tα πρωτόκολλα ΑRP, RARP, ICMP.
 • Tα πρωτόκολλα UDP και ΤCP.
 • Τυποποιήσεις διεπαφών DTE-DCE, ενεργά στοιχεία δικτύων: hub, switcheς, δρομολογητές.
 • Δομημένη καλωδίωση.
 • Αλγόριθμοι δρομολόγησης RIP, OSPF, BGP.
 • H υπηρεσία DNS.
 • Τα πρωτόκολλα BOOTP, DHCP.
 • Proxies (διαμεσολαβητές) και πρωτόκολλο ΝΑΤ.
 • Τα πρωτόκολλα και οι εφαρμογές telnet, ftp, tftp, smtp, pop3, imap.
 • Τεχνικές και πρωτόκολλα multicasting IGMP, DVMRP, MOSPF, PIΜ.
 • Το δίκτυο ΜΒΟΝΕ και τα εργαλεία sdr, vat, rat, vic.
 • Η υπηρεσία VoIP και τα πρωτόκολλα Η.323 και SIP.
 • Στοιχεία τεχνολογιών πρόσβασης xDSL, WLAN.
 • Ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα - VPN.
 • Tεχνολογίες tunneling: MPLS, IPsec, IΡinIP, L2ΤP, GRE.
 • Ποιότητα υπηρεσιών - QoS.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)


Βιβλιογραφία

 • Β.Κ. Ράπτη, “Δίκτυα Δεδομένων, Θεωρία και Εφαρμογές”, ISBN: 960-92387-0-1, 2004.
 • Travis Russell, “Τηλεπικοινωνιακά Πρωτόκολλα”, 2η έκδοση – ISBN: 960-8050-35-9, Eκδόσεις Τζιόλα, 2001.
 • Douglas E. Comer, “Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών”, ISBN: 960-209584-9, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2001.
 • Andrew S. Tanenbaum, “Δίκτυα Υπολογιστών”, 3η έκδοση – ISBN:960-7510-70-4, Eκδόσεις Παπασωτηρίου, 2000.
 • Christian Huitema, “Routing in the Internet”, Prentice Hall, ISBN:0-13-132192-7, 1995.