Ανοικτό Λογισμικό Android

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
2
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
7102004
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
3
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
7.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού Android, στους τρόπους χειρισμού και ανάπτυξης προγραμμάτων στο περιβάλλον ανάπτυξης Android Studio και στη χρήση των βασικών εννοιών, τεχνικών και αρχών προγραμματισμού για ανάπτυξη εφαρμογών.


Μαθησιακοί Στόχοι

Το μάθημα έχει σαν σκοπό να εισάγει το μεταπτυχιακό σπουδαστή στην πλατφόρμα και στην ανάπτυξη εφαρμογών στο ανοικτό λογισμικό Android.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές του ανοικτού λογισμικού Android
 • Να εξηγούν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των κινητών συσκευών Android
 • Να κατανοούν τη λειτουργία και τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών στις πλατφόρμες Android Studio και Eclipse
 • Να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν εφαρμογές Android
 • Να αξιολογούν συστήματα που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Android


Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση, ανάπτυξη και παραγωγή εφαρμογών που χρησιμοποιούν Android
 • Αξιολόγηση κινητών συσκευών Android και των εφαρμογών τους
 • Σύνθεση τεχνικών για σύνθετα συστήματα
 • Κατανόηση για τη σχεδίαση εφαρμογών μέσω των πλατφορμών ανάπτυξης
 • Ικανότητα διαλόγου και επικοινωνίας για την ανάπτυξη εφαρμογών
 • Ικανότητα παρακολούθησης της διεθνούς βιβλιογραφίας και των επιστημονικών εκδηλώσεων
 • Ικανότητα αντίληψης προβλημάτων, ανάλυσης και σύνθεσης
 • Πρωτότυπη σκέψη για την ανάπτυξη στρατηγικών


Περιγραφή Μαθήματος

 • Εισαγωγικές έννοιες στην Java και στην πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού Android
 • Χρήση του Android Studio για ανάπτυξη εφαρμογών
 • Εφαρμογές και Δραστηριότητες
 • Διεπαφή Χρήστη και Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη
 • Προθέσεις, τύποι προθέσεων, χρήση προθέσεων, εκπομπή προθέσεων, δέκτες εκπομπής
 • Νήματα και Χειριστές
 • Αποθήκευση Δεδομένων, τρόποι αποθήκευσης
 • Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Διαδικτύωσης

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Γραπτή Εξέταση = 60%

Ασκήσεις = 40%


Βιβλιογραφία

 • Ι. Ν. Έλληνας, "To Android συναντά τον Arduino", Σημειώσεις, Αθήνα, 2014
 • Mario Bohmer, "Beginning Android ADK with Arduino", Technology in Action
 • Andreas Goaransson, David Cuartielles Ruiz, "Professional Android Open Accessory", John Wiley and Sons, 2013

Σύνδεσμοι Μαθήματος