Εξόρυξη δεδομένων (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
6
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244608
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4,5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει:

 • Να έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις των αρχών, των διαδικασιών και των εφαρμογών του επιστημονικού πεδίου της Εξόρυξης Δεδομένων.
 • Να έχει κατανοήσει τις κύριες μεθόδους και τους βασικούς αλγορίθμους της εξόρυξης Δεδομένων και να έχει αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες υλοποίησης των μεθόδων αυτών.
 • Να έχει μελετήσει πρότυπες περιπτώσεις εφαρμογής αλγορίθμων Εξόρυξης Δεδομένων.
 • Να έχει αποκτήσει έμπρακτη εμπειρία της λειτουργίας των μεθόδων Εξόρυξης Δεδομένων, έχοντας εξοικειωθεί με εξειδικευμένα σχετικά πακέτα λογισμικού.


Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ανάλυση και σχεδίαση αλγοριθμικών διαδικασιών.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Εισαγωγή – Βασικές έννοιες της Εξόρυξης Δεδομένων/Γνώσης
 • Τύποι και ποιότητα δεδομένων, προεπεξεργασία δεδομένων
 • Μέτρα ομοιότητας και συνοπτική στατιστική
 • Οπτικοποίηση δεδομένων
 • Mέθοδος επεξεργασίας OLAP και πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων
 • Κατηγοριοποίηση:

          (α) βασικές έννοιες

          (β) δέντρα απόφασης

          (γ) εκτίμηση μοντέλων

        (δ) εναλλακτικές τεχνικές με κατηγοριοποιητές κανόνων, Bayes και νευρωνικά δίκτυα

 • Συσταδοποίηση:

        (α) βασικές έννοιες

        (β) ιεραρχικοί αλγόριθμοι

        (γ) διαμεριστικοί αλγόριθμοι

 • Κανόνες συσχετίσεων
 • Πρότυπες εφαρμογές

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από τον βαθμό του θεωρητικού μέρους και κατά 40% από τον βαθμό του εργαστηριακού.

Ο βαθμός του θεωρητικού μέρους διαμορφώνεται κατά 30% από μία ενδιάμεση γραπτή εξέταση και κατά 70% από την τελική γραπτή εξέταση.


Βιβλιογραφία

 • P. Tan, M. Steinbach, V. Kumar, Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
 • Μ. Χαλκίδη, Μ. Βαζιργιάννης, Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό, Εκδόσεις Τυπωθήτω, 2005.