Γλωσσική ανάλυση και διαχείρηση πληροφορίας (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
6
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244809
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4,5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μάθημα επιλογής και ο στόχος είναι να προσφέρει την απαραίτητη γνώση των τεχνικών και αλγορίθμων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και εκτέλεση λειτουργιών ανάκτησης πληροφορίας.


Μαθησιακοί Στόχοι

Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει την αρχιτεκτονική ενός συστήματος ανάκλησης της πληροφορίας
 • Κατανοεί τα μοντέλα της ανάκλησης και αξιολόγησης της πληροφορίας
 • Γνωρίζει τη σημασία της προεπεξεργασίας και ανάλυσης της πληροφορίας
 • Κατανοεί την τις ιδιαιτερότητες της ανάκτησης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό.
 • Επιλέγει αλγορίθμους εξόρυξης της πληροφορίας.


Γενικές Ικανότητες

 • Ατομική Εργασία
 • Αναζήτηση και σύνθεση δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων


Περιγραφή Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στην ανάκληση των πληροφοριών
 2. Μοντέλα ανάκλησης και αξιολόγησης της πληροφορίας
 3. Προεπεξεργασία της πληροφορίας και γλώσσες ερωτημάτων
 4. Ευρετηριασμός, αποθήκευση και οργάνωση της πληροφορίας
 5. Ενοποίηση αποτελεσμάτων
 6. Ανάκτηση πολυμέσων και χωρικής πληροφορίας
 7. Διεπαφές αναζήτησης και οπτικοποίησης
 8. Αναζήτηση στο διαδίκτυο και δημιουργία αποθετηρίων
 9. Σημασιολογικός ιστός
 10. Ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση της πληροφορίας
 11. Εξατομίκευση και συλλογική επιλογή πληροφοριών
 12. Υπολογιστική Γλωσσολογία
 13. Εργαλεία λογισμικού για τη επεξεργασία και διαχείριση της πληροφορίας

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Τελική εξέταση(60%)


Βιβλιογραφία

 • "Ανάκτηση πληροφορίας", Παπαδόπουλος, Α., Μανωλόπουλος, Ι., Τσίχλας, Κ., Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 • "Σημασιολογική επεξεργασία της πληροφορίας, Πούλος Μ., Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 • "Υπολογιστική Γλωσσολογία", Τάντος, Α., Μαρκαντωνάτου, Σ., Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά., Κυριακοπούλου, Π., Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
 • "Επιχειρηματική ευφυΐα και εξόρυξη δεδομένων.", Κύρκος, Ε., 2015, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
 • "Modern Information Retrieval", R. Baeza-Yates, B.R. Neto, Addison-Wesley Professional, 2011