Γλωσσική ανάλυση και διαχείρηση πληροφορίας (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
6
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245809
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4,5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μάθημα επιλογής και ο στόχος είναι να προσφέρει την απαραίτητη γνώση των τεχνικών και αλγορίθμων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και εκτέλεση λειτουργιών ανάκτησης πληροφορίας.


Μαθησιακοί Στόχοι

Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει την αρχιτεκτονική ενός συστήματος ανάκλησης της πληροφορίας
 • Κατανοεί τα μοντέλα της ανάκλησης και αξιολόγησης της πληροφορίας
 • Γνωρίζει τη σημασία της προεπεξεργασίας και ανάλυσης της πληροφορίας
 • Κατανοεί την τις ιδιαιτερότητες της ανάκτησης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό.
 • Επιλέγει αλγορίθμους εξόρυξης της πληροφορίας.


Γενικές Ικανότητες

 • Ατομική Εργασία
 • Αναζήτηση και σύνθεση δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων


Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργασία (40%)


Βιβλιογραφία

 • "Ανάκτηση πληροφορίας", Παπαδόπουλος, Α., Μανωλόπουλος, Ι., Τσίχλας, Κ., Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 • "Σημασιολογική επεξεργασία της πληροφορίας, Πούλος Μ., Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 • "Υπολογιστική Γλωσσολογία", Τάντος, Α., Μαρκαντωνάτου, Σ., Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά., Κυριακοπούλου, Π., Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
 • "Επιχειρηματική ευφυΐα και εξόρυξη δεδομένων.", Κύρκος, Ε., 2015, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.
 • "Modern Information Retrieval", R. Baeza-Yates, B.R. Neto, Addison-Wesley Professional, 2011