Βιομηχανικά δίκτυα και εξελιγμένος προγραμματισμός PLC


Ανάλυση-περιγραφή Βιομηχανικών Δικτύων Modbus, CaNOpen με PLC. Ανάπτυξη εφαρμογών σε γλώσσα Ladder.