Βελτίωση ομιλίας ατόμων μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο


Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητή συσκευή Android (tablet) για τη βελτίωση της ομιλίας ατόμων που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Η εφαρμογή θα παρουσιάζει διαδοχικές εικόνες, θα αναφέρει το όνομά τους και θα περιμένει να ταυτοποιήσει το ίδιο όνομα από τον ασθενή. Θα υπάρχει καταγραφή του σκορ σε βάση δεδομένων για την αξιολόγηση του ασθενή.

Η διπλωματική θα πραγματοποιηθεί με το Εθνικό Κέντρο Aποκατάστασης Αναπήρων.