Τεχνολογία Βιομηχανικού Λογισμικού, πρότυπα ποιότητας, λειτουργικά συστήματα, ελεγκτές πεδίου, συστήματα διαχείρισης πόρων.


Τεχνολογία Βιομηχανικού Λογισμικού, πρότυπα ποιότητας,  λειτουργικά συστήματα, ελεγκτές πεδίου, συστήματα διαχείρισης πόρων.