Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής κινητής συσκευής λειτουργικού συστήματος Android για την εκτίμηση της ραδιοκάλυψης των ελληνικών παρόχων δικτύου ευρυζωνικών κινητών επικοινωνιών δικτύων 3G (UMTS) ή/και 4G (LTE)


Περιγραφή: Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας εφαρμογής για κινητή συσκευή λειτουργικού συστήματος Android με σκοπό την κοινοποίηση μετρήσεων λαμβανόμενης ισχύος από τους ίδιους τους χρήστες για τη δημιουργία χάρτη ραδιοκάλυψης για τα δίκτυα πρόσβασης των παρόχων δικτύου ευρυζωνικών κινητών επικοινωνιών 3G (UMTS) ή/και 4G (LTE) στον ελλαδικό χώρο. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής θα είναι προσβάσιμα και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και θα μπορούν να αποτελέσουν μία πρώτη ένδειξη και να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους τους παρόχους με σκοπό τη βελτίωση της προσφερόμενης γεωγραφικής κάλυψης.

 

Απαιτούμενες γνώσεις: Πολύ καλή γνώση Java για προγραμματισμό native Android εφαρμογών ή HTML5/JavaScript και κάποιας πλατφόρμας για δημιουργία cross platform εφαρμογών (π.χ. PhoneGap, Appcelerator, Worklight, RhoMobile κτλ) και πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού στον server και σύνδεση με βάσεις δεδομένων (π.χ. PHP ή JSP και MySQL ή PostgreSQL).