Προβλήματα ασφάλειας σε IP δίκτυα και τρόποι αντιμετώπισης επιθέσεων


Υλοποίηση εφαρμογής που προσομοιώνει μία μορφή επίθεσης (π.χ. ping of death). (Προαπαιτούμενες γνώσεις: C/C++ ή Java, socket programming).