Παρακολούθηση παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά- ανεμογεννήτριες


Παρακολούθηση-ένδειξη-αποθήκευση-αξιολόγηση-έγκαιρη ειδοποίηση παραγόμενης ισχύος εγκατάστασης συνδεδεμένης ή όχι με το δίκτυο σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας SMS, MMS, 3G, 4G.