Παρακολούθηση έξυπνου σπιτιού με τη χρήση ασύρματων αισθητήρων


Παρακολούθηση και έλεγχος των δραστηριοτήτων σε ένα έξυπνο σπίτι με τη χρήση ασύρματων αισθητήρων ενσωματωμένων σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης, σχηματίζοντας ένα WSN.