Ολοκληρωμένη μελέτη δικτύωσης κατασκευής έξυπνης κατοικίας


Κατοικία με ενσωματωμένο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ ηλεκτρικών συσκευών και υπηρεσιών που θα παρέχει δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, παρακολούθησης
και πρόσβασης.
Υποστηριζόμενες ενδεικτικές λειτουργίες:

  1. Περιβάλλον (θερμοκρασία/ νερό, φωτισμός, διαχείριση/ εξοικονόμηση ενέργειας).
  2. Ασφάλεια (συναγερμοί, ανιχνευτές κίνησης, καπνού).
  3. Ψυχαγωγία (οπτικοακουστικά μέσα, Internet).
  4. Οικιακές συσκευές (μαγείρεμα, καθάρισμα, υπενθυμίσεις).
  5. Πληροφορία και επικοινωνία (τηλέφωνο, Internet).
  6. Υγεία (υπενθύμιση για λήψη φαρμάκου, έλεγχος αρτηριακής πίεσης).