Μοντελοποίηση και κατασκευή αυτόνομου ηλεκτρικού οχήματος με κινητήρες μόνιμων μαγνητών


Μοντελοποίηση και κατασκευή αυτόνομου ηλεκτρικού οχήματος με κινητήρες μόνιμων μαγνητών.