Μεταφορά δεδομένων με τη χρήση του LED Flashlight και της κάμερας κινητών συσκευών


Αντικείμενο της διπλωματικής θα είναι αρχικά η διερεύνηση της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ κινητών συσκευών με τη χρήση του LED Flashlight και της κάμερας. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί εφαρμογή σε κινητή συσκευή Android η οποία θα διεγείρει έναν Arduino που βρίσκεται δίπλα σε κάποιο αντικείμενο με τη χρήση του LED Flashlight που διαθέτει. Ο Arduino στέλνει μέσω ενός LED την πληροφορία του αντικειμένου στην κάμερα της κινητής συσκευής και αυτό μετατρέπεται σε κείμενο στην οθόνη του κινητού.

References

  • Mariam M. Galal, et al, “Smartphones for Payments and Withdrawals Utilizing Embedded LED Flashlight for High Speed Data Transmission”, Fifth International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks, 2013.
  • Tobias Hesselmann, Niels Henze and Susanne Boll, “FlashLight: Optical Communication between Mobile Phones and Interactive Tabletops”, 2010.
  • Kil-Sung Park, et al, “Development of transceiver using Flashlight and camera in VLWC”,
  • Advanced Science and Technology Letters Vol.77 (UNESST 2014), pp.23-32