Υλοποίηση σε λογισμικό της UDP/IP/MAC και ARP πρωτοκολλικής στοίβας


Ανάπτυξη client-server εφαρμογής για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της πρωτοκολλικής στοίβας (Προαπαιτούμενες γνώσεις: C/C++).