Υλοποίηση και αποτίμηση της απόδοσης αλγορίθμων χρονοπρογραμματισμού μεταγωγέων υψηλών ταχυτήτων δικτύων ευρείας ζώνης


Περιγραφή: Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη, η παρουσίαση και η υλοποίηση των επικρατέστερων αλγορίθμων χρονοπρογραμματισμού που χρησιμοποιούνται σε μεταγωγείς υψηλών ταχυτήτων δικτύων ευρείας ζώνης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αλγόριθμοι PIM, iRRM, iSLIP και DDRM, οι οποίοι (κατ’ ελάχιστον) θα πρέπει να μελετηθούν και να υλοποιηθούν. Οι υλοποιημένοι αλγόριθμοι θα αποτιμηθούν ως προς την απόδοσή τους.

 

Απαιτούμενες γνώσεις: Προγραμματιστικές δεξιότητες σε μία γλώσσα προγραμματισμού (κατά προτίμηση C ή Java, χωρίς όμως περιορισμό σε περίπτωση γνώσης κάποιας άλλης γλώσσας).